Gửi bài

Để gửi bài về cho Tinker, bạn vui lòng soạn thảo bài viết bằng Word và gửi file về cho Tinker tại địa chỉ email [email protected] Bài viết sẽ là đầy đủ nhất nếu có các phần sau:

– Họ tên, bút danh (nếu có),
– Tiêu đề bài viết,
– Nội dung bài viết (khuyến khích có ảnh minh họa).

Ban biên tập sẽ xem xét biên tập để đăng tải và phản hồi lại sớm nhất có thể.

Mọi ý kiến góp ý, thắc mắc với Tinker xin được gửi tại đây. Các thông tin cá nhân sẽ được bảo mật hoàn toàn.

Trân trọng!